Coprate Cluture

Naše Vize

Poskytujte světově prvotřídní, efektivní a spolehlivý elektronický dodavatelský řetězec malým a středním zákazníkům

vidění
mise

Naše Poslání

Staňte se průmyslovým internetovým inovačním centrem elektronických produktů a služeb

 

Klíčové milníky

Červen, 2011 Eashub založena v Shenzhen, Čína

Březen 2015 Eashub navázal strategický vztah s IMI (Integrated Micro-Electronics), IMI je 20 světově nejlepších EMS

Prosinec 2017 Eashubův inhouse falicity šel do výroby

Květen 2018 KAGA (přední japonská společnost EMS) investuje do zařízení Eashub

října 2019 zkušební provoz online platformy Eashub

Prosinec 2010 Systém inteligentního dodavatelského řetězce společnosti Eashub ožil

Březen 2021 Spojenectví se Silian a poskytování diverzifikovaných služeb zákazníkům ze západní Číny